ZAJĘCIA W PRACOWNI ZA BUCZYNĄ

Warsztaty dla dzieci i rodzinne

Oferta warsztatów jest skierowana do dzieci w wieku od 3 lat. Dzieci młodsze mogą wziąć udział w warsztatach rodzinnych.
Poziom zajęć, jak też ich tematyka, są dopasowane do wieku dzieci. Grupy liczą od 4 do 10 osób. Każde dziecko otoczone jest opieką. Warsztaty dla małych dzieci trwają 45 minut.

Zajęcia praktyczne poprzedza krótkie wprowadzenie teoretyczne. Dostarczam wszelkie materiały – posiadające odpowiednie certyfikaty – niezbędne do realizacji zajęć oraz, w przypadku warsztatów ceramicznych, zapewniam końcowy wypał. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych. Młodzi artyści mogą zabrać swoje prace do domu.

Zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci prowadzę w szkołach, przedszkolach, domach kultury na terenie Bielska-Białej i okolic.

Warsztaty dla dorosłych

Warsztaty dla dorosłych trwają 2 godziny zegarowe. W pracowni ZA BUCZYNĄ odbywają się w grupach do 12 osób, by każdy uczestnik mógł otrzymać odpowiednią opiekę artystyczną. Zajęcia w domach kultury, podczas fesiwali, eventów firowych i wyjazdów integracyjnych mogą odbywać się w większych grupach.

Zajęcia praktyczne poprzedza krótkie wprowadzenie teoretyczne. Dostarczam wszelkie materiały – posiadające odpowiednie certyfikaty – niezbędne do realizacji zajęć oraz, w przypadku warsztatów ceramicznych, zapewniam końcowy wypał.

Serdecznie zapraszam:
dzieci,
osoby dorosłe w każdym wieku,
klientów biznesowych,
osoby przewlekle chore lub niepełnosprawne.